Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll

19 FEB 2009 12:48
Årsmötet 2009 hölls på Sommars konditori den 17 februari. Närvarande förutom styrelsen var Margareta Ekenberg, Marie Jonsson och Johanna Jonsson.
Inga större frågor behandlades utan mötet var snabbt avslutat. Nytt för i år är dock att medlemmarna köper sina egna pilar, sin egen tab och ett eget armskydd när man bestämmer sig för att gå med i föreningen. Bågen lånas fortfarande av klubben för en kostnad av 100 kronor/år.
  • Uppdaterad: 19 FEB 2009 14:51

Protokoll fört vid årsstämma för BSK Edsbyn.

 

Sommars, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.30

 

 

 

§ 1. Årsstämmans öppnande.

Ordförande Lina Björklund hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. En närvarolista skickades runt som deltagarna signerade. Bil 1.

 

 

§ 2. Frågan om kallelse skett i behöring ordning.

Stämman beslutade att så skett.

 

 

§ 3. Fastställande av dagordning för stämman.

Stämman godkände dagordningen.

 

 

§ 4. Val av ordförande för stämman.

Stämman valde Lina Björklund till stämmans ordförande.

 

 

§ 5. Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Karl-Erik Ekenberg till sekreterare.

 

 

§ 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

Stämman beslutade välja Kent Björklund och Jouko Niskanen.

 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultaträkning.

Lina Björklund läste verksamhetsberättelsen. Mötet godkände berättelsen. Bilaga 2.

Elisabeth Ekenberg läste resultat- och balansräkningen som stämman godkände och lade till handlingarna. Bilaga 3a och 3b.

 

 

§ 8. Revisorerns berättelse.

Revisorns berättelse lästes upp och godkändes, stämman lade denna till handlingarna.

Bilaga 4.

 

 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

§ 10. Val av styrelse.

Stämman valde följande personer till styrelsen.

Ordförande: Lina Björklund. (1 år)

Ledamöter: Elisabeth Ekenberg och Kent Björklund (2 år)

Styrelsesuppleanter: Marie Jonsson och Olov Nilsson. (1 år)

Materialförvaltare: Olov Nilsson. (1 år)

Revisorer: Therése Narvaez samt revisorsuppleant Erika Ekenberg. (1 år)

Valberedning: Margareta Ekenberg (sammankallande), Rickard Fahlström och

Anders Jonsson (1 år)

 

 

§ 11. Godkännande av budget.

Stämman godkände budgeten. Bilaga 5.

 

 

§ 12. Orientering av kommande verksamhet.

Sportlovsaktiviteter vecka 9, JSM 17-19 juli 2009, DM 5 sept. 2009 samt KM under hösten.  SM 2010 för seniorer kvarstår som kommande tävling.

 

 

§ 13. Fastställande av 2009 års årsavgift.

Årsavgiften beslöts till: 150 kr. junior, 300 kr. senior och 500 kr. familj samt 100 kr för lån av material. För familj gäller 100 kr som betalning för lån av båge till samtliga familje- medlemmar.

 

 

§ 14. Övriga frågor.

Stämman beslutade att medlemmarna skall inköpa egna pilar efter prova-på-tiden.

Det beslutades att vi skall visa vår uppskattning och påtala när någon medlem gör ett bra resultat på tävlingar. Födelsedagar som ska uppmärksammas i föreningen är 50-, 60-, 70-, 80-, och 90-årsdagar.

 

§ 15. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsstämman

 

 

§16. Förtäring.

Eftersom vi höll mötet på Sommars köpte medlemmarna sin egen förtäring. 

 

 
Skribent: Lina Björklund














Postadress:
BSK Edsbyn - Bågskytte
Sporthallsvägen 5b (ej lokalen), Gamla Faluvägen 1
82832 Edsbyn

Besöksadress:
Gamla Faluvägen 1
82832 Edsbyn

Kontakt:
Tel: +46703944699
E-post: This is a mailto link...

Se all info